האדנית

בוטיק תבלינים תלאביבי שמגדל במקום צמחי תבלין באדניות.
אנשי האדנית מאמינים בבישול ירוק ואורגני, המקנה אורח חיים בריא וטוב בתוך הסביבה האורבנית.