בבושקה

פרוייקט זה התבצע בשני תחומים יצירתיים שאני מאוד אוהבת, צילום ואיור.
האיור הוא איור ידני, שנעשה בהתבסס על הצילום שלי.
חשוב לי לציין שהצילום והאיור לא עברו עיבוד ממוחשב כלשהו.