פריסטייל

תערוכת פרפרים במוזיאון הטבע, על פרפרים מכל גוון ודינאמיות אינסופית.