נרתיק לדרכון

האיור שלי המופיע על הקאבר לדרכון נעשה לטובת פרוייקט תרומה מרגש לבית החולים לווינשטיין, בשיתוף עם חברת "האיש החשוב".
הנרתיק נמכר בנתב"ג וההכנסות ממכירתו היו קודש לבית החולים.
בנוסף, הנרתיקים עצמם נתפרו לגרפיקה ע"י משוקמי בית החולים.